Bezplatný servisný balík SlovaKia Auto na 3 roky alebo 120 000 km

kia ceed

S nadobudnutím vlastníckeho práva k Vozidlu a úplným uhradením dohodnutej kúpnej ceny získava kupujúci v rámci dohodnutej kúpnej ceny vozidla, na náklady Slovakia Auto, s.r.o., výnimočný bezplatný servisný balík na 3 roky alebo 120 000 km s obsahom uvedeným v tomto článku.

Rozsah balíka: Bezplatný servisný balík na 3 roky alebo 120 000 km zahŕňa vykonávanie bezplatnej výrobcom predpísanej pravidelnej údržby vozidla vrátane bezplatného poskytnutia s tým spojených náhradných dielov a mazív počas obdobia do troch rokov alebo do 120 000 km (podľa toho čo nastáva skôr) od registrácie vozidla uvedeného na vlepenom štítku v servisnej knižke vytlačeného z garančného systému: olejový filter, vzduchový filter, peľový/kabínový filter, motorový olej, brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina s výnimkou pohonných hmôt, kontroly laku a karosérie a všetkých spotrebných dielov (brzdové platničky, brzdové kotúče, spojka, stierače,  žiarovky atď.)

Bezplatný servisný balík na 3 roky alebo 120 000 km nezahŕňa odstraňovanie škôd spôsobených nehodou alebo násilím, nesprávnym zaobchádzaním s vozidlom – v rozpore s technickým určením, návodom na obsluhu, záručnými podmienkami (napr. nedovolené preťaženie, zásahy do konštrukcie vozidla, nadmerné otáčky), používaním iných ako originálnych náhradných dielov značky KIA. Ďalej nezahŕňa vykonávanie opráv nevyhnutných na odstránenie porúch spôsobených obvyklým využívaním vozidla v dôsledku opotrebenia, výmenu svetlometov alebo okien/skiel poškodených v dôsledku pôsobenia vonkajších síl, výmenu pneumatík a diskov ani vyvažovanie kolies, odstránenie opotrebenia pri dlhšom vyradení z prevádzky a následnom uvedení Vozidla do prevádzky, ani odstránenie tým spôsobenej škody, náklady na odtiahnutie Vozidla do opravovne (ak sa nejedná o záručnú opravu), opravu dodatočne montovaných nadstavieb a autodoplnkov (alarm a pod.), opravy a úpravy laku, dopĺňanie prevádzkových náplní.