Operatívny leasing je šitý pre firmy, kvôli jeho účtovným a organizačným výhodám

leasing kia

Operatívny lízing je krátkodobý alebo strednodobý prenájom, kde doba nájmu je kratšia ako doba životnosti automobilu. V zmluve nie je vopred dohodnuté odkúpenie automobilu po ukončení zmluvy, nájomca po ukončení zmluvy automobil vráti.

Bez starostí, bez neočakávaných nákladov súvisiacich s prevádzkou a za pevnú mesačnú splátku. To je operatívny lízing. Využívajú ho hlavne podnikateľské subjekt ale čoraz viac sa pre operatívny leasing rozhodujú aj fyzické osoby.

Operatívny leasing má pre firmu účtovné i organizačné výhody

Firme umožňuje podnikanie, lebo má voľné finančné prostriedky, ktoré by musela vliať na nákup vozidla. Nič jej nezaťažuje finančné výkazy, lebo operatívny lízing nevstupuje do súvahy, firemné aktíva nezaťažuje úverom. Firme sprehľadní účtovníctvo. Nezaťažujú ho totiž množstvá faktúr spojených s vozovým parkom. Náklady na vozidlá sú zahrnuté v jednej mesačnej splátke. Tá je pri účtovaní daňovo uznateľnou nákladovou položkou.

Operatívny lízing šetrí firme čas. Lízingová spoločnosť zabezpečí všetky činnosti administratívneho charakteru. Firma sa môže sústrediť na svoj „core business“. Operatívny lízing všetko zjednodušuje, lebo lízingová spoločnosť sa stáva jediným kontaktným miestom pre firmu. Čiže aj v prípade potreby servisu či manažmentu poistných udalostí, firma komunikuje len s lízingovou spoločnosťou a nie s viacerými spoločnosťami.

Operatívny lízing umožňuje rýchlu obnovu vozového parku – firma tak môže mať neustále nové a bezpečné vozidlá. Tiež vykryje neočakávané výpadky vo vozovom parku, lízingová spoločnosť dokáže zabezpečiť náhradné vozidlá.


operativny-leasing 3Ako fleetový zákazník získavate zľavy pri nákupe vozidiel a ďalšie nadštandardné služby. Zistite, čo je Kia4business.


 

 

Dôležité upozornenie pre podnikateľov a iné právnické osoby

Pri podnikateľoch a iných právnických osobách platí pri poskytovaní lízingu jeden zásadný parameter. Nesmie mať žiadne neuhradené záväzky voči zdravotnej a sociálnej poisťovni. Toto dozoruje NBS. Ak by to spoločnosť, ktorá poskytuje lízingové služby, nebrala do úvahy, dostala by sa do ťažkostí, lebo v tomto prípade by dostala riadne vysoký finančný postih. Čiže môžete byť akýmkoľvek solventným subjektom, čo môžete aj preukázať, nesplnené záväzky voči poisťovniam vás k lízingu nepustia.

Lízingové subjekty ďalej ani tak nezaujíma, aký mala firma hospodársky výsledok za rok. Musia hodnoverne zdokladovať, že majú „pohyb“ a finančnú disciplínu. Lízingové spoločnosti majú ďalej radi klientov, ktorí majú za sebou už určitú podnikateľskú históriu a zmapovateľnú pozitívnu finančnú disciplínu z minulosti.

Na záver opakujeme: Operatívny lízing nie je kúpa auta!

Je treba ešte raz pripomenúť, najmä fyzickým osobám, že pri operatívnom lízingu nevzniká prenajímateľovi žiadne automatické predkupné právo. Nesmie auto ani odkúpiť, skončí sa lízing a vráti kľúče. Keď chce, zoberie si nové.

Väčšina operatívnych lízingových spoločností jazdené autá odpredáva formou dražby. Naše oddelenie jazdených vozidiel spolupracuje s viacerými lízingovými spoločnosťami. Máme pre ne odstavné miesto, kde sa o autá po ukončení operatívneho lízingu postaráme, teda zabezpečíme ich obhliadku, prevzatie a prípravu na predaj. Autá sa dražia na elektronických aukciách. Noví majitelia si po ne chodia k nám.

Príklad: KIA CEE´D cez operatívny leasing

Špeciálne pre našich firemných zákazníkov sme pripravili 2 možnosti Kia operatívneho leasingu:

Kia operatívny leasing BASIC, ktorý zahŕňa:

1. Povinné zmluvné a havarijné poistenie s manažmentom poistných udalostí

2. Cestnú daň

3. VIP asistenčná služba (odťah zdarma, 5 dní náhradné vozidlo zdarma, výmena paliva pri zlom natankovaní, oprava defektu, vytiahnutie zo záveja a ostatné)

4. Prihlásenie na dopravný inšpektorár SR a financovanie

5. Kia Assistance (na 3 roky zdarma)

6. Garancia Mobility (Kia vozidlo zdarma u Kia4Business dealerov)

Kia operatívny leasing ALL INCLUSIVE, ktorý zahŕňa:

1. Kia operatívny leasing BASIC

2. Diaľničný poplatok počas celej doby prenájmu

3. Údržba a servis vozidla

4. Pneuservis a uskladnenie pneumatík

 Model Kia cee´d Modelový rok 2016 + metalíza, koberce a povinná výbava  Kia cee’d 1.4 CVVT 73 kW Amber  Kia cee’d 1.6 GDI  99 kW Gold Kia cee’d 1.0 T-GDI 88 kW Gold Kia cee’d SW 1.4 CVVT 73 kW Gold Kia cee’d SW 1.4 CVVT 73 kW Gold
Dĺžka kontraktu v mesiacoch 48 48 48 48 48
Nájazd celkom v km 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Kia operatívny leasing BASIC (bez DPH) 175 € 213 € 215 € 209 € 242 €
Kia operatívny leasing ALL INCLUSIVE (bez DPH) 237 € 276 € 278 € 272 € 295 €

Aké možnosti ponúkame pri financovaní fyzickým osobám zistíte tu:

Kúpa auta: pre koho je výhodný úver, pre koho leasing, alebo operatívny leasing a prečo?