BEZPLATNÁ OPRAVA V ZÁRUČNEJ DOBE - SlovaKIAauto

BEZPLATNÁ OPRAVA V ZÁRUČNEJ DOBE

Záruka sa však nevzťahuje na prípady, ak ide o:

  1. faktory, na ktoré výrobca nemá vplyv
  2. dôsledok nedostatočnej údržby
  3. bežné opotrebenie
  4. prípad, keď nie je možné počet najazdených kilometrov riadne stanovit‘
  5. niektoré ďalšie prípady.