Vždy najlepší

Servis
a služby

PRAVIDELNÁ SERVISNÁ PREHLIADKA

Pre udržanie záruky je nevyhnutná návšteva servisu v predpísaných intervaloch podľa servisnej knižky.

Prečítajte si viac

BEZPLATNÁ OPRAVA V ZÁRUČNEJ DOBE

Autorizovaný servis vykoná potrebné opravy použitím originálnych dielov pre odstránenie závady krytej zárukou.

Prečítajte si viac

OPRAVA PRI POISTNEJ UDALOSTI

Zabezpečujeme pre vás komplexné riešenie poistných udalostí od obhliadky cez vyčíslenie výšky škody...

Prečítajte si viac