Dopravná nehoda – kedy volať, kedy nevolať políciu?

Dopravná nehoda – a čo ďalej? Aj keď má dopravná nehodovosť u nás v posledných rokoch klesajúcu tendenciu, v porovnaní s vyspelými európskymi krajinami je stále vysoká.

Vlani sa na Slovensku stalo 13 522 dopravných nehôd, čo je o 25 menej ako rok predtým. Pre zaujímavosť, absolútne najvyšší počet bol zaznamenaný v roku 1996, kedy ich počet dosiahol 75 726…

Pre spresnenie treba povedať, že sme sa za dvadsať rokov až tak veľmi nezlepšili, len do evidencie sa podľa nových zákonov nedostávajú všetky menšie dopravné nehody, ktoré môžu vyriešiť účastníci na mieste bez asistencie polície a postačí iba vypísať oznámenie o poistnej udalosti pre príslušnú poisťovňu.

Dopravná nehoda – kedy nie je potrebné volať políciu?

Ak pri nehode nedošlo k zraneniu človeka a nie je potrebná lekárska pomoc, je možné riešiť udalosť iba medzi účastníkmi nehody. Dôležité je vedieť odhadnúť, či spôsobená škoda nepresahuje sumu 3 999 eur. Podľa zákona nejde o dopravnú nehodu ale o škodovú udalosť. Pri riešení musia všetci účastníci splniť niekoľko povinností, ktoré vymedzuje osobitný predpis § 11 ods. 2 zákon č. 381/2001 Zb.z. Ak sa účastníci škodovej udalosti dohodli na spôsobe zavinenia, nie je potrebné vec ohlasovať polícii.

dopravná nehoda

Účastníci škodovej udalosti si vzájomne preukážu svoju totožnosť a v prípade náhrady škody poisťovňou si vymenia údaje o poisťovni, s ktorou majú uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Zároveň sa odporúča dohodnúť ďalšie podrobnosti náhrady škody. Ak niektorý z účastníkov dopravnej nehody predpokladá, že vzniknutá škoda je vyššia ako 3990 eur, je nevyhnutné ohlásiť vec polícii. Policajt, ktorý príde na miesto dopravnej nehody rozhodne, že spôsobená škoda skutočne môže presahovať uvedenú sumu – a nejde tak o škodovú udalosť ale o dopravnú nehodu.

Typ: Slovakia Auto odporúča svojim klientom telefonicky kontaktovať priamo naše  servisné centrum. Telefonicky vám pomôžeme s odhadom vzniknutej škody, zabezpečíme ďalšie úkony súvisiace so škodovou udalosťou a opravou: Michal Komora – 02/68230827

Ako vypočítame výšku sumy škodovej udalosti alebo dopravnej nehody?

Dopravná nehoda je podľa zákona až tá udalosť v cestnej premávke, ak hmotná škoda prevyšuje 1,5-násobok väčšej škody podľa Trestného zákona. V zmysle § 125 ods. 1 Trestného zákona sa pod malou škodou rozumie tá, ktorá prevyšuje sumu 266 eur. Pod väčšou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy, čiže 2660 eur. Škoda zrejme prevyšujúca 1,5-násobok väčšej škody podľa Trestného zákona predstavuje sumu 3 990 eur.

Toľko litera znenie zákona. Odporúčame však v každom prípade dať si auto prezrieť odborníkom. Často až v servise odhalia skryté poškodenia, ktoré vznikli pri nehode a voľným okom ich nebolo vidieť. V prípade, že je účastníkom dopravnej nehody služobné auto, vo väčšine prípadov je potrebné zavolať políciu. Prakticky všetky firmy na Slovensku, ktoré vlastnia služobné vozidlá, vyžadujú kvôli poisteniu i finančným náležitostiam vyjadrenie polície pri riešení udalosti.

Ako postupovať s nepojazdným a poškodeným autom?

Väčšina automobilových značiek ponúka svojim zákazníkom priamu pomoc pri dopravnej nehode a riešení jej následkov. Majitelia automobilov KIA sa okamžite môžu obrátiť na servis Slovakia Auto, kde im okamžite poskytnú potrebnú radu i pomoc. Okrem rady ponúknu nielen odtiahnutie a opravu poškodeného vozidla, ale aj náhradné vozidlo.

Viac informácií k možnosti využiť asistenčné službyPOISTNÁ UDALOSŤ: ZJEDNODUŠTE SI CESTU OD NEHODY K OPRAVENÉMU AUTU