PRAVIDELNÁ SERVISNÁ PREHLIADKA - SlovaKIAauto

PRAVIDELNÁ SERVISNÁ PREHLIADKA

„Podmienkou uplatnenia a udržania záruky je vykonanie predpísaných periodických servisných prehliadok v súlade s požiadavkami výrobcu a písomné potvrdenie o ich riadnom a včasnom vykonaní v tejto brožúre v čase uplatnenia reklamácie.“ Ako nezabudnúť na pravidelnú servisnú prehliadku?

  1. Novšie modely vás upozornia správou na obrazovke prístrojov dosky.
  2. Ak ste naším registrovaným zákazníkom, včas vás budeme telefonicky kontaktovať.
  3. Najviac sa o termínoch i úkonoch spojených s vaším autom dozviete, ak začnete využívať mobilnú aplikáciu MyKia.